Vật tư khác

Vật tư khoan các loại

Các loại vật tư khác dùng trong khoan giếng, khoan địa chất : Bạc bơm, cúp ben, ty bơm v.v

 

Để lại bình luận