Phụ tùng máy khoan (XY-1, XY-1A, GK-180, GJ-200, GK-300…)

Mô tả

Công ty Vật tư thiết bị địa chất Trường Xuân có đầy đủ các loại máy khoan và phụ tùng của các loại máy thông dụng hiện nay trên thị trường Việt Nam như YKB 12/25 , QZ-2c, JX-50, HG-30A, XY-1, XY-1A, GK-180, GJ-200, GK-300,GK-400 , HXY-5, XY-44A, KD-150, BMK3, BMK5 …