Phụ tùng máy bơm (BW160, BW250, BW320, YKB, PT120, 120/40, 300/50 …)

Mô tả

Công ty Vật tư thiết bị địa chất Trường Xuân có đầy đủ máy bơm và phụ tùng của các loại bơm thông dụng nhất hiện nay như PT120, Bơm YKB, BW160, BW250, BW320 hoặc những loại bơm từ thời Liên Xô để lại như 300/50, 250/50, HB32, 120/40