Máy khoan YKB 12/25 – Độc quyền Việt Nam

Khả năng khoan:

  • Bằng guồng xoắn 91, khoan được 15m.
  • Bằng guồng xoắn 76, khoan được 20m.
  • Bằng guồng xoắn 63, khoan được 25m.

Kích thước máy:1400 x 1100 x 1600 mm

Động cơ dẫn động máy khoan: động cơ xăng 4 mã lực

Trọng lượng máy khoan: 65Kg

Mô tả

Bộ máy khoan YKB 12/25, Việt Nam, gắn động cơ xăng 4 mã lực. Máy khoan bằng guồng xoắn.

Thông số kỹ thuật

Khả năng khoan:

  • Bằng guồng xoắn 91, khoan được 15m.
  • Bằng guồng xoắn 76, khoan được 20m.
  • Bằng guồng xoắn 63, khoan được 25m.

Kích thước máy:1400 x 1100 x 1600 mm

Động cơ dẫn động máy khoan: động cơ xăng 4 mã lực

Trọng lượng máy khoan: 65Kg