Máy khoan SZ-2 Kinh Tân

Khoan sâu 15m với đường kính 28mm (40 mm / 1 phút)

Khoan sâu 10m với đường kính 38mm (30 mm / 1 phút)

Cần khoan đường kính ngoài 25 mm , chiều dài 600 mm

Số vòng quay : 400 – 1200 vòng / phút

Động cơ 144 FA công suất 1.5 KW, tốc độ 3000-6800 vòng . phút

Kích thước : Dài 450 mm, rộng 350 mm, cao 500 mm

Trọng lượng : 13 kg.

Mô tả

Máy khoan SZ-2 hàng Kinh Tân.

Bao gồm :

1 động cơ

1 máy bơm + tuy ô đi kèm

02 kìm nước

01 cờ lê

03 lưỡi khoan

02 chuyển tiếp

10 cần + 01 ống khoan

Khoan sâu 15m với đường kính 28mm (40 mm / 1 phút)

Khoan sâu 10m với đường kính 38mm (30 mm / 1 phút)

Cần khoan đường kính ngoài 25 mm , chiều dài 600 mm

Số vòng quay : 400 – 1200 vòng / phút

Động cơ 144 FA công suất 1.5 KW, tốc độ 3000-6800 vòng . phút

Kích thước : Dài 450 mm, rộng 350 mm, cao 500 mm

Trọng lượng : 13 kg.