Máy khoan QZ-2C – Kinh Tân – Trung Quốc

Tên gọi : máy QZ-2C

Động cơ : 4.5 KW

Kèm theo 20m cần khoan.

Tổng trọng lượng : 100kg (Tách rời còn 50kg/ 1 kiện)

Đường kính 112 : khoan sâu tối đa 10m

Đường kính 93 : khoan sâu tối đa 15m

Đường kính 76 : tối đa 20m

Đường kính 60 : tối đa 25m

Đường kính 46 : tối đa 30m

Số vòng quay : 200-570 vòng/ phút

 

Danh mục:

Mô tả

Thông số kĩ thuật :

Tên gọi : máy QZ-2C

Động cơ : 4.5 KW

Kèm theo 20m cần khoan.

Tổng trọng lượng : 100kg (Tách rời còn 50kg/ 1 kiện)

Đường kính 112 : khoan sâu tối đa 10m

Đường kính 93 : khoan sâu tối đa 15m

Đường kính 76 : tối đa 20m

Đường kính 60 : tối đa 25m

Đường kính 46 : tối đa 30m

Số vòng quay : 200-570 vòng/ phút

Liên hệ : 0987 25 00 88 – Cường