Máy khoan HG-30A Kinh Tân

Khoan sâu : 30 – 60m

Đường kính : 75 – 46

Cân nặng máy không : 198kg

Động cơ : 72kg

Sử dụng cần khoan 42

Tháp cao : 3m

Mô tả

Bao gồm : máy khoan đã có động cơ diesel, cần khoan chủ đạo, đầu xa nhích và tháp.

Dễ dàng tháo rời, bộ phận nặng nhất là 80kg. Cực kì dễ vận chuyể.

Khoan sâu : 30 – 60m

Đường kính : 75 – 46

Cân nặng máy không : 198kg

Động cơ : 72kg

Sử dụng cần khoan 42

Tháp cao : 3m

Đóng được tạ SPT, đóng búa cứu kẹt được.