Máy khoan GK-250 Kinh Địa

Khả năng khoan: Bằng cần 42 được 250m

Tốc độ: 230, 390, 1000 v/ phút.

Lực nâng lớn của đầu máy: 30 KN.

Lực nén lớn của đầu máy: 23 KN

Kích thước máy: 1800 x 1150 x 1500mm

Động cơ dẫn động máy khoan 20 Kw

Trọng lượng máy không ( không động cơ) : 580 Kg

Mô tả

Bộ máy khoan GK – 250, gắn động cơ Diezel 20 Kw, Kinh Địa, Bắc Kinh, Trung Quốc

Khả năng khoan: Bằng cần 42 được 250m

Tốc độ: 230, 390, 1000 v/ phút.

Lực nâng lớn của đầu máy: 30 KN.

Lực nén lớn của đầu máy: 23 KN

Kích thước máy: 1800 x 1150 x 1500mm

Động cơ dẫn động máy khoan 20 Kw

Trọng lượng máy không ( không động cơ) : 580 Kg