Dụng cụ Thí Nghiệm

Mô tả

Bộ ép nước cơ và bộ ép nước thủy lực sử dụng trong thí nghiệm lỗ khoan.

Bộ tạ SPT tiêu chuẩn quốc tế được nhập trực tiếp từ Trung Quốc.