Máy khoan HG-30A Kinh Tân

Máy khoan bé

Máy khoan HK – 30A Kinh Tân

Bao gồm : máy khoan đã có động cơ diesel, cần khoan chủ đạo, đầu xa nhích và tháp.

Dễ dàng tháo rời, bộ phận nặng nhất là 80kg. Cực kì dễ vận chuyể.

Khoan sâu : 30 – 60m

Đường kính : 75 – 46

Cân nặng máy không : 198kg
Động cơ : 72kg
Sử dụng cần khoan 42

Tháp cao : 3m

Số khoan : 3 số

Đóng được tạ SPT, đóng búa cứu kẹt được.

Để lại bình luận