Dụng cụ thí nghiệm

Vật tư khoan các loại

Các dụng cụ dùng trong thí nghiệm như : Bộ ép nước, bộ tam thông, đồng hồ, quả bo các đường kính.

Để lại bình luận