Máy khoan YKB 12/25 – độc quyền Việt Nam !

Bộ máy khoan UKB 12/25, Việt Nam, gắn động cơ xăng 4 mã lực. Máy khoan bằng guồng xoắn. Thông số kỹ thuật – Khả năng khoan: Bằng guồng xoắn 91, khoan được 15m. Bằng guồng xoắn 76, khoan được 20m. Bằng guồng xoắn 63, khoan được 25m. – Kích thước máy:1400 x 1100 x 1600 mm […]

Xem thêm