Bơm BW 320

Kiểu bơm: 3 xilanh, piston nằm ngang  Khoảng chạy: 110 mm  Xilanh Φ80mm: Lần đập: 214,153,109,78 (lần/phút) Lưu lượng: 320,230,165,118 (lít/phút)  Áp suất: 40,50,60,80 (át) Xilanh Φ65mm:  Lần đập: 214,153,109,78 (lần/phút)  Lưu lượng: 180,130,92,66 (lít/phút)  Áp suất: 60,80,90,100 (át) Hiệu suất dung tích: 0,9 Tổng hiệu suất: 0,78  Đường kính buly: loại bản Bx5 đai […]

Xem thêm