Bơm HB-3 120/40 Liên Xô

Máy bơm

Bơm HB-3 120/40 của Liên Xô .

Lưu lượng : 120 lít / phút
Áp lực : 40 át.

Hàng chuẩn Liên Xô.

Để lại bình luận